Tas, kas silda acis, silda - sirdi!

evasmode.lv

Preces atgriešana

  1. Patērētāja tiesības atgriezt preci ir noteiktas tiesību aktos un nav internetveikala evasmode.lv  ieviestā kārtība
  2. Pēc pasūtījuma saņemšanas patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atkāpties no noslēgtā līguma ar internetveikalu, neminot iemeslu.
  3. Saskaņā ar Saistību tiesību likuma 53. panta 4. daļu Patērētājam nav tiesību atgriezt preci, kuru nevar atgriezt tās stāvokļa dēļ. 
  4. Ja preces iepakojums vai prece ir bojātas un vizuāli izskatās izmantotas,  nauda netiks atgriezta.
  5. Preču atgriešanas izdevumus sedz klients, izņemot gadījumus, ja atgriešanas iemesls ir kļūdains pasūtījums vai izsūtītās preces ir brāķis.
  6. Lai preces atgrieztu, 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža ir jāiesniedz preču atgriešanas iesniegums brīvā formā, nosūtot to uz e-pasta adresi shop.evasmode@gmail.com. Atgriešanas iesniegumā ir jābūt norādītam klienta vārdam, uzvārdam, produkta nosaukumam, rēķina numuram, cenai un konta numuram, naudas atgriešanai.
  7. Nauda par atgrieztajām precēm tiks kompensēta klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanas iesnieguma saņemšanas. Preču piegādes izdevumi arī tiek atgriezti. Internetveikala evasmode.lv nav jāatgriež patērētājam izdevumi, kas pārsniedz ar tradicionālo piegādes veidu saistītos izdevumus.

Preču atgriešanai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  1. Precei jābūt oriģinālā iepakojumā
  2.  Produkts un iepakojums nedrīkst būt bojāts, ir pilnībā jāatbilst saņemtajai precei.
  3. Sūtītajai precei jābūt oriģināliepakojumā.

“Crying is for plain women. Pretty women go shopping.” 

Oscar Wild